Jog területek

Közbeszerzési jog

A közbeszerzés az államigazgatási és egyéb költségvetési szervek közszolgáltató tevékenységükkel közvetlenül összefüggő árubeszerzéseinek, építési beruházásainak és szolgáltatás-megrendeléseinek külön törvényben meghatározott köre, amelynek értékhatárát Magyarországon az éves költségvetési törvény állapítja meg. A közbeszerzési törvény célja a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének elősegítése. Az eljárásban Ajánlattevő lehet: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet.

Irodám a közbeszerzési eljárásban az alábbi tevékenységeket látja el:

  • Közbeszerzési Értesítő, pályázatok folyamatos figyelése;
  • Cégek értesítése a számukra megfelelő pályázat esetén;
  • Jogi tanácsadás közbeszerzési eljárásban való részvételhez;
  • Közbeszerzési pályázat elkészítése;
  • Képviselet a közbeszerzési eljárás egészében (tárgyalásokon, valamint elektronikus árlejtésnél);
  • Képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.