Jog területek

Ingatlanjog

Ügyvédi Irodám kiemelten foglalkozik

  • adásvételi szerződések, - bérleti szerződések,
  • ajándékozási szerződések, illetve
  • tartási, és életjáradéki szerződések elkészítésével, valamint véleményezésével.

Vállalom továbbá termőföldek adásvételi szerződésének, és haszonbérleti szerződésének elkészítését, illetve véleményezését. Irodám közreműködik a földhivatali, és a jegyző előtti eljárásban, továbbá ellátja a jogi képviseletet az esetleges bírósági eljárásokban is. A szerződések megkötésekor teljes körű jogi tanácsadást nyújtok az illetékekkel, illetve adókkal kapcsolatban. Fentieken túl elbirtoklási ügyekben, valamint birtokvédelmi eljárásban is ellátom a jogi képviselet, továbbá közreműködök haszonélvezeti, használati, illetve szolgalmi jog alapításában és törlésében.