Jog területek

Családjog

Ügyvédi Irodám közreműködik házassági vagyonjogi szerződés elkészítésében, valamint ellátja a jogi képviselet házassági bontóperben.